Bridge-it Other Languages Partners  News & Events The e-learning Platform Workshops & Courses Newsletters Photo Gallery Glossary Downloads Publications Links Contacts
German Italian Dutch Polish Turkish Arabic

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

(Article One of the Universal Declaration of Human Rights, drafted in 1948 at the foundation of the United Nations)


Last Update 27 Sep 2022


Search

 

BRIDGE-IT

Be Relevant to Intercultural Diversity Generation in Europe - Integration Team 


logo_dg-eac


header_logo copia


facebook


Our Other Projects 

Iam-a-star-project-2.png

Business_mail
2010-1-PL1-LEO04-11306 2
LLP-LdV-PA-10-IT-290

LEONARDO DA VINCI
Partnerships 2010-2012


ARTERY

Art – Education - Therapy

510260-LLP-1-2010-1-PL-GRUNDTVIG-GMP

Multilateral Grundtvig Project

October 2010 – September 2012


KEY & KEY Communications

 

De reden

De belangrijkste doelstelling van dit project is een concreet instrumentarium (in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Pools, Turks, Arabisch) te ontwikkelen voor kwetsbare ‘adults-in-mobility’ om hun leven te vereenvoudingen wanneer zij in contact komen met ‘adults-profesionally-in-contact-with-mobility’ (ACMs) - professionals die in institutionele bureaucratische omgevingen met migranten werken.

 

Het project, onder leiding van de Università degli Studi Perugia (Italië), betrekt partners uit Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Malta, Nederland, Polen en Turkije.

 

De bedoeling van dit project is een leeromgeving te ontwikkelen voor partijen met ‘first impact’-interacties in institutionele bureaucratische omgevingen.

De cursussen zijn samengesteld met ‘real-life’-materiaal uit institutionele bureaucratische contexten van de verschillende landen (EU en kandidaten); met een leeromgeving voor ICC-trainers en NT2-docenten en met een meertalige online tekstendatabank die geconsulteerd kan worden door trainers, AMs en ACMs.

 

Door de samenwerking van 33 geassocieerde leden uit alle partnerlanden en een derdewereldland (Benin, West Afrika), wordt een maximale impact gegarandeerd. Het partnerschap maakt gebruik van een scala aan sites en internationale evenementen om zijn producten (voor volwassen onderwijs) te verspreiden. De impact zal, zowel tijdens als na het project, een onmiskenbare verandering teweegbrengen ten aanzien van de wederzijdse attitude aangaande integratie en het optimaliseren van communicatie tussen migranten (AMs) en professionals (ACMs), waarbij het eveneens intra-Europese mobiliteit bevordert.

 

Wat wij willen

Volgens Eurostat telde in 2008 in Europa de migrantenpopulatie ongeveer 31 miljoen mensen, 1/3 (ongeveer 10 miljoen mensen) zijn afkomstig uit EU landen, de overige 2/3 (ongeveer 20 miljoen) uit niet-EU-landen.

Van deze niet-EU-landen was in 2008 het aantal asielzoekers of vluchtelingen ongeveer 6 op 1000 van de EU-populatie. Het merendeel van de EU-lidstaten zag een toename van het aantal asielzoekers en vluchtelingen (IT +116%, NL en MT +89%). Ben je bijvoorbeeld asielzoeker in een vreemd land, dan heb je vaardigheden nodig om met bureaucratie om te kunnen gaan.

Migranten moeten nieuwe terminologie en cultureel verschillende communicatieve gebruiken aanleren, maar ook professionals moeten een bewustwording ontwikkelen over mogelijke communicatieproblemen die zich in de interactie in beide richtingen kunnen voordoen: “Integratie is een dynamisch, tweerichtingsproces met wederzijdse aanpassing voor alle migranten en leden van de lidstaten”. (1ste ‘Gemeenschappelijk basisbeginsel’) http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm).

Voorbereidend werk en behoefteanalyses zijn, onder andere van partners van EU-projecten (SPICES - 224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11, winnaar van de ‘Quality in Mobility’ Silver Award, UNEC 225862-CP-1-2005-1-AT-GRUNDTVIG-G11, winnaar van de ‘Quality in Mobility’ Bronze Award, CCT-I; Klein G.B. & Caruana S., eds.: Intercultural Communication in bureaucratica and institutional contexts – Proceedings of the Final Conference of the European Project SPICES [Interculturele communicatie in bureaucratische en institutionele contexten – notulen van de slotconferentie van het Europese project SPICES]. Perugia: Guerra 2008).

 

Het partnerschap wil werken aan een oplossing door middel van het samenstellen van een leerlinggeoriënteerde elektronische leeromgeving (beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Nederlands, Pools, en Turks) waarbij gebruik wordt gemaakt van een Open-Source (DOKEOS) leeromgeving. Deze leeromgeving is adaptief en inspirerend, bevat zowel gesproken als geschreven teksten en adequate sociale vaardigheden relevant voor bureaucratische institutionele interacties. Verder wordt er een trainingscursus voor e-tutors (begeleiders van de elektronische leeromgeving) samengesteld.

 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van BRIDGE-IT project is het creëren van formele en informele leermogelijkheden om problemen in interculturele communicatie (ICC) in deze context te overbruggen.

 

Specifieke doelstellingen

Het creëren van face-to-face en online trainingen, voor partijen betrokken bij institutionele bureaucratische 'first-impact'-interacties: ACMs (ambtenaren, politie en grensbeambten, maatschappelijk werkers, etc. die omgaan met nieuw gearriveerde migranten); AMs ( bijvoorbeeld vluchtelingen, migranten die nog een verblijfsvergunning moeten aanvragen, asielzoekers).

Aan de basis ligt een verzameling ‘real-life’ communicatiemateriaal (video-opnamen, geschreven teksten, formulieren, etc.) afkomstig uit institutionele bureaucratische omgevingen van de verschillende landen (EU en kandidaat).

Het ter beschikking stellen van – voor AMs en ACMs – een eenvoudig toegankelijk en aanpasbare tekstendatabank met meertalig tekstmateriaal met taalkundige en culturele informatie om het begrip van terminologie te bevorderen.

 

Het identificeren van ICC-‘best practices’ in institutionele bureaucratische omgevingen.

Vraaggericht

De online trainingen en de andere middelen richten zich op het vergroten van ICC-vaardigheden en het bevorderen van het wederzijds begrip. Hierbij wordt ingestoken op maximale toegankelijkheid, ook na de projectperiode. De meertalige tekstendatabank is opgezet als een online service, die talige en culturele informatie verstrekt aan ACMs en AMs.

De ‘best practices’ in communicatie worden op een tentoonstelling gepresenteerd om wereldwijd verspreid te worden. Op deze wijze worden de voorwaarden gecreëerd om actief burgerschap, wederzijds respect en integratie te bevorderen. Het vormt de basis voor een interculturele dialoog en antiracisme-educatie. 

Onze doelen

 

KORTETERMIJNDOELGROEPEN

Tijdens de uitvoering (en ook na afsluiting van het project) komt de doelgroep uit twee verschillende richtingen. Beiden - AMs en ACMs- hebben ‘first impact’- interacties met elkaar in institutionele bureaucratische omgevingen.

 

Voorbeelden van AMs zijn: volwassen nieuw gearriveerde migranten, vluchtelingen, migranten die een verblijfsvergunning moeten aanvragen, als ook mensen die zich voorbereiden om te emigreren.

Voorbeelden van ACMs zijn: militairen, douanebeambten, mederwerkers van de vreemdelingenpolitie, professionals in migrantencentra, overheidsambtenaren en NGO-medewerkers die in contact komen met migratie, overheidsambtenaren, vertegenwooordigers van religieuze organisaties, medewerkers van diensten voor arbeidsvoorzieningen, toekomstige ACMs, medewerkers in de gezondheidszorg en medewerkers van organisaties voor integratie.

Deze twee doelgroepen zijn eerder al geïdentificeerd door middel van SPICES (224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11) en e-SPICES (2008-1-IT2-GRU06-00547-1) EU projecten, en relevante literatuur over het onderwerp (‘Primo Rapporto sull'Immigrazione in Umbria’, Agenzia Umbra Ricerche, Regione Umbria, 2010; EU website on Integration).

Trainers voor ICC-training (voor ACMs en AMs) en NT2-docenten (voor AMs) vormen een andere doelgroep. Deze specifieke groep zal een maximale impact op het project garanderen.

Het aantal personen, dat betrokken is bij het project door middel van het Virtueel Leren en Communicatie Omgeving platform (DOKEOS) is ongeveer 1200.

 

De eerste twee doelgroepen - AMs en ACMs - zullen worden bereikt via het netwerk en via de geassocieerde partners:

 

Voor AMs

IT: Immigration centre 'Cooperativa Perusia'; CIDIS onlus (Perugia, Napoli, Caserta)

MT: Marsa Open Centre, Jesuit Refugee Service Malta

NL: Asylum Center AZC Sweikhuizen; P-team Maastricht (Platform migrant women/KCEM Kenniscentrum Emancipatie Maastricht)

AT: EUNICA; NIC; NILE; ENAR European Network Against Racism

PL: Inforeigner, Regional Center for Social Integration

BE: Foyer, Brussels

 

Voor ACMs

IT: Scuola di Pubblica Amministrazione (Pila/Perugia); ANCI UMBRIA; Regione dell'Umbria

MT: Jesuit Refugee Service Malta

NL: EMOL Network Expertise centre for integration

DE: bfz gGmbH (Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft), e-learning and new media department (Nürnberg)

PL: "Malopolska Gateway" Regional Internet Portal; Voivodeship Headquarters of Police in Krakow

TR: Yozgat Il Emniyet Müdürlüðü (Police Department of Province); Yozgat Belediyesi (Municipality)

 

ACMs en AMs zijn betrokken in het identificeren en verzamelen van geschreven tekst, video opnames van ‘real-life’-interacties met bijbehorende verbale interacties (gesproken tekst) en het verspreiden en het gebruiken van de resultaten. Aan hen worden gratis trainingen aangeboden gedurende de pilot opleidingsmodules.

De derde doelgroep - trainers en opleiders - zullen eveneens door deze organisaties worden bereikt en ten slotte zullen GRU cursussen worden aangeboden door de universiteitsleden, particuliere en openbare instellingen die deelnemen aan dit partnerschap.

 

LANGETERMIJNDOELGROEPEN

Beoogde gebruikers die na de afloop van het project voordeel zullen hebben, komen uit de bovengenoemde drie groepen:

AMs zijn volwassenen die om politieke, humanitaire, economische, sociale, professionele of culturele redenen emigreren, vanuit hun eigen land of regio van herkomst en verhuizen voor een korte en of lange periode naar een andere geografische, culturele en taalkundige omgeving (o.a. migranten, asielzoekers, vluchtelingen, als ook artsen, soldaten, missionarissen, studenten die deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s, etc.).

 

ACMs zijn front-line operators in institutionele instellingen (o.a. overheidsambtenaren, professionals in migrantcentra, universitaire studenten van partnerinstellingen, etc.) als ook vrijwilligers en maatschappelijk werkers.

Ook ICC-trainers, begeleiders en mediators, onderwijzend personeel, NT2 trainers die zich specialiseren in training voor migranten en die willen, of al werken in publieke of private organisaties, kunnen gebruik maken van de trainingmodules en cursussen binnen hun huidige en/of toekomstige

werkzaamheden.

 

Langetermijndoelgroepen, met uitzondering van degenen die al betrokken zijn bij de projectactiviteiten door de bovenstaande beschreven instellingen (zoals de geassocieerde partners), zijn te bereiken door middel van:

- de BRIDGE-IT Virtuele leer- en communicatieomgeving die de trainingsbronnen zal aanbieden

- de website van het project (gekoppeld aan de genoemde publieke instellingen, migratencentra en centra voor beroepsopleidingen), die geregeld de nieuwsbrieven zal publiceren en de aankomende activiteiten zal mededelen.
-een Bridge-it Grundtvigtrainingscursus gepubliceerd op de Comenius-Grundtvig Training databank;

- EU-projectwebsites, waar projectinformatie en bevindingen zullen worden gepubliceerd van de Europese Commissie, websites en instrumentarium gericht op het waarborgen van ‘zichtbaarheid’ van projecten (zoals EVE, platform voor het verspreiden en gebruikmaken van de resultaten van de projecten gefinancierd door de Europese Commissie; www.spazioeuropa.eu; Europese website over Integratie).

 

De universitaire partners (BE/IT/MT/NL) hebben voorgenomen om duurzame activiteiten te ontwikkelen die een brede waaier aan doelstellingen omvatten: ze richten zich op studenten als toekomstige ACMs, interculturele mediators, trainers, NT2 opleiders.

 

Scheda Iscrizione Workshop

key & key communications

PROJECTS 2014-2015

RADAR

Video presentations

our-communication-concept.jpg

The Course Programme

BRIDGE-IT

italy-1.jpg

austria.jpg

belgium.jpg

germany.jpg

italy-2.jpg

malta.jpg

netherlands.jpg

poland.jpg

turkey.jpg

         

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.