Bridge-it Other Languages Partners  News & Events The e-learning Platform Workshops & Courses Newsletters Photo Gallery Glossary Downloads Publications Links Contacts
German Italian Dutch Polish Turkish Arabic

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

(Article One of the Universal Declaration of Human Rights, drafted in 1948 at the foundation of the United Nations)


Last Update 27 Sep 2022


Search

 

BRIDGE-IT

Be Relevant to Intercultural Diversity Generation in Europe - Integration Team 


logo_dg-eac


header_logo copia


facebook


Our Other Projects 

Iam-a-star-project-2.png

Business_mail
2010-1-PL1-LEO04-11306 2
LLP-LdV-PA-10-IT-290

LEONARDO DA VINCI
Partnerships 2010-2012


ARTERY

Art – Education - Therapy

510260-LLP-1-2010-1-PL-GRUNDTVIG-GMP

Multilateral Grundtvig Project

October 2010 – September 2012


KEY & KEY Communications

 

Sebep

Bir göçmen/yabancının “yetişkin bir göçmen” olarak ev sahibi ülkede entegrasyonu sürecinde kültürler arası iletişim becerileri temel yapıtaşıdır. 6. Ortak Temel Prensip Belgesinin beyanında “Göçmenlerin kurumlara ulaşımı (…) daha iyi bir entegrasyon için önemlidir” denilmektedir. Bu projenin ana hedefi; göçmen/sığınmacıların kendileriyle bürokratik – kurumsal sistemler dâhilinde profesyonel olarak ilgilenen yetişkinler (ACM) ile etkileşimleri sürecinde yurtdışındaki savunmasız göçmenlere (AM) hayatlarını kolaylaştıracak birçok dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Lehçe, Türkçe, Arapça) somut araçlar sunmaktır.

Koordinatörlüğü İtalya Università degli Studi di Perugia tarafından yapılan proje Avusturya, Belçika, Almanya, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya ve Türkiye’den ortakları kapsamaktadır. Bu proje, bürokratik - kurumsal etkileşimde “ilk etki” sürecinde yer alan etkileşim grupları için karma eğitim kursları geliştirmeyi ortaya koymaktadır.

Bu kurslar (AB ve aday) farklı ülkelerdeki bir dizi bürokratik - kurumsal olaylardan alınan gerçek hayat iletişim materyallerini; BİT eğitmenleri ve yardımcı elemanlar için karma eğitimleri ve AM ve ACM’ler için olduğu kadar eğitimciler tarafından da kullanılabilecek çok dilli bir çevrimiçi iletişim materyal paketini kapsamaktadır.

Bir üçüncü dünya ülkesi dâhil (Benin, Batı Afrika), bütün ortak ülkelerden 33 ilgili ortağın işbirliği ile maksimum etkiyi garanti ederek, yetişkin eğitim çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla ortaklığımız bir dizi site ve uluslar arası organizasyonlar kullanmaktadır. Etki, proje sürecinde ve sonrasında karşılıklı bütünleşme anlayışı içerisinde inkâr edilemez bir değişim üretecek olup Avrupa İç Akışı kolaylaştırarak göçmenler (AM) ve hizmet sağlayıcılar (ACM) arasında iletişimin kalitesini artıracaktır.

Ne istiyoruz?

En son ki haberler ve istatistikler bir yandan Avrupa’ya ve Avrupa içinde hem yasal ve hem de yasal olmayan akıştaki sabit artışa; diğer yandan da ırkçılık bölümlerindeki ani büyümeye işaret etmektedir.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’a göre Avrupa’daki yabancı nüfusu 2008 yılında 31 milyon civarındaydı ki; bu rakamın 1/3’ü (yaklaşık 10 milyon) farklı Avrupa Birliği ülkelerinden gelmekte, 2/3’ü ise (yaklaşık 20 milyon) Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerden gelmekte idi. Avrupa Birliği olmayanlar içerisinde sığınmacı ve mültecilerin sayısı Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık binde 6’sı civarındaydı. Birçok Avrupa Birliği ülkesi sığınmacı ve mültecilerin talep sayısında bir artış fark etti (İtalya %116, Hollanda ve Malta %89). Örneğin yabancı bir ülkede sığınmacı olmak bürokrasi ile ilgilenebilmek için yeterlilik gerektirir. Göçmenler yeni bir terminoloji ve farklı bir şekilde kültürel olarak öğrenilmiş iletişim uygulamalarını edinirken, hizmet sağlayıcıların da bu karşılıklı etkileşim sürecinde yer alan iletişim zorluklarının farkında olması gerekmektedir. “Entegrasyon, üye devletlerin bütün yerli halkı ve göçmenlerinin karşılıklı olarak iki yönlü ikamet etmeleri sürecidir.” (1. Ortak temel Prensip http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm)

Hazırlık çalışmaları ve ihtiyaç analizleri ortakların Avrupa Birliği projelerinden elde edildi. (SPICES, “Hareketlilikte Kalite - Gümüş Ödül Sahibi”, UNEC, “Hareketlilikte Kalite - Bronz Ödül Sahibi”, CCT-I; Klein G.B. ve Caruana S. : Bürokratik ve Kurumsal Durumlarda Kültürlerarası İletişim - Perugia: Guerra 2008 SPICES Avrupa Projesinin Final Konferansı Sonuçları).

Ortaklık, sağlıklı bürokratik – kurumsal etkileşimleri elde etmek için hem hizmet alanlara (AM) hem de hizmet sağlayıcılara (ACM) gerekli sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve bağlantılı becerileri sağlayan uygulanabilir ve elverişli açık bir eğitim ortamı olan DOKEOS aracılığı ile öğrenici merkezli uzaktan öğrenme modülleri (İngilizce, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Lehçe ve Türkçe) oluşturarak bir çözüm yolu üretmeyi hedeflemektedir. Dahası, uzaktan eğitim verecek kişilere de bir eğitim kursu verilecektir.

Amaç & Hedefler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevliler, göçmen ve mülteciler ile etkin bir iletişim kurmak için gerekli yabancı dil bilgisine ve kültürler arası beceriye yeterince sahip değillerdir. Projemizin hedef kitlesini oluşturan göçmen, sığınmacı ve mültecilerin bürokratik işlerini kolaylaştırıcı bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir.

BRIDGE – IT isimli projemizin genel amacı örgün ve yaygın eğitim fırsatları oluşturarak karşılaşılan problemlerin çözümü için kültürlerarası köprüler inşa etmektir. Projemizin Özel Amaç ve Hedefleri;

Ülkeye yeni gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin bürokratik işleri ile uğraşmakata olan hizmet sağlayıcı kurum personeli (devlet memurları, polis ve gümrük memurları, işçiler...vb) ile hedef kitle için yüz yüze ve çevrimiçi (online) eğitim fırsatları meydana getirmek, video kayıtları, yazılı formlar ve belgeler oluşturmak,

Hem bürokratik işlerleri yapan görevlilerin hem de hedef kitlenin kolaylıkla anlayabileceği dilsel ve kültürel bilgi içeren yazılı materyaller hazırlamak,

Hedef kitlede aktif vatandaşlık bilinci oluşturarak ülkede kaldığı sure içerisinde kendilerine yardımcı olacak, hayatlarını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak

Belirtilen zorlukların üstesinden gelmek amacı ile ülke genelinde ve ortaklar arasında geliştirilmiş olan iyi uygulamaları belirlemek ve sunmak.

Scheda Iscrizione Workshop

key & key communications

PROJECTS 2014-2015

RADAR

Video presentations

our-communication-concept.jpg

The Course Programme

BRIDGE-IT

italy-1.jpg

austria.jpg

belgium.jpg

germany.jpg

italy-2.jpg

malta.jpg

netherlands.jpg

poland.jpg

turkey.jpg

         

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.